Sunday, 3 April 2016

Break-Up

Break-up ke baad aisa kyu lagta hai,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ke saala har sad song apne liye hi likha gaya hai.

No comments:

Post a Comment